Powstanie wady po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, aczkolwiek w wyniku przyczyny tkwiącej już w tym momencie w rzeczy

Powstanie wady po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, aczkolwiek w wyniku przyczyny tkwiącej już w tym momencie w rzeczy

Opisane wyżej zasady ustalania momentu przejścia niebezpieczeństwa na kupującego znajdują zastosowanie również w tej sytuacji.

Odnośnie tej przesłanki wskazać należy ponadto, iż:

  • nie chodzi tu o wady ukryte,
  • chodzi o wady, które de facto nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa, jednakże ich późniejsze powstanie miało swoje źródło w cechach rzeczy, które w momencie wydania rzeczy już istniały. Innymi słowy, gdyby rzecz tych cech nie posiadała, to wada by nie powstała. Przykładem takiej wady może być pęknięcie elementu rzeczy, które na moment wydania nie istniało, ale powstało później na skutek zastosowania do wykonania tego elementu zbyt słabego materiału,
  • uregulowania dotyczące konsumentów określające w sposób szczególny moment przejścia niebezpieczeństwa rzeczy sprzedanej na rzecz konsumenta i wysłanej do oznaczonego miejsca, domniemanie istnienia przyczyny później ujawnionej wady w rzeczy w chwili jej wydania znajdują zastosowanie również w przypadku tej przesłanki.