Reklamacje przy sprzedaży 1.0.

kompleksowy system rozpoznawania reklamacji


IMG_8754-Edit_www IMG_8791-Edit_www

Drogi Przedsiębiorco!

Jeżeli chciałbyś szybko i poprawnie rozpoznawać reklamacje przy sprzedaży czytaj dalej…

 

 

Jesteśmy zespołem prawników, którzy za cel postawili sobie przygotowanie zautomatyzowanego systemu reklamacyjnego, który pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i zagwarantuje bezpieczeństwo.

Pragnęliśmy stworzyć profesjonalne, kompleksowe a jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzie do rozpatrywania reklamacji.

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązują zmienione zasady reklamacji przy sprzedaży. Wiemy, że w praktyce sprzedawcy popełniają mnóstwo błędów przy samodzielnym rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i to na swoją niekorzyść!

Jako przedsiębiorcy jesteśmy traktowani jednak jak profesjonaliści i wymaga się od nas śledzenia wprowadzanych zmian przepisów oraz stosowania ich we własnych działalnościach. Tymczasem…

 

…świadomość prawna konsumentów jest coraz większa, a liczba organizacji prokonsumenckich rośnie!

 

Ponieważ mamy pełną świadomość tego, że to małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają polską gospodarkę, chcemy pomagać przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesów, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu prawa w małym biznesie.

Z myślą o przedsiębiorcach zajmujących się sprzedażą, a tym samym rozpoznających reklamacje, przygotowaliśmy produkt Reklamacje przy sprzedaży 1.0., dzięki któremu sprzedawca:

BulletRed ograniczy czas rozpoznawania reklamacji do minimum,

BulletRed zminimalizuje ryzyko popełnienia krytycznych błędów w procesie rozpoznawania reklamacji,

BulletRed odzyska pieniądze wydane w związku z procesem reklamacyjnym,

BulletRed zabezpieczy się należycie przed ewentualnymi sprawami sądowymi.

 

Produkt ‘Reklamacje przy sprzedaży 1.0.’ zabezpiecza interesy przedsiębiorcy przy dochodzeniu roszczeń z rękojmi i gwarancji.

 


Co wchodzi w skład bezpłatnego modułu?
_0006_underline3

 

_0020_arrow4right  DOBRY FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dobry formularz reklamacyjny to warunek konieczny poprawnego rozpoznania reklamacji. Formularz został przygotowany w edytowalnym formacie pdf, dzięki czemu może być wypełniony zarówno na komputerze, jak i ręcznie.

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

_0020_arrow4right  KURS 9 LEKCJI , z których dowiesz się:

checkmarkRedJak prawidłowo wypełnić formularz reklamacyjny? (Lekcja 1)

checkmarkRedCo należy uczynić, gdy kupujący zgłaszając reklamację nie podaje wszystkich informacji?
(Lekcja 2)

 checkmarkRedData wydania rzeczy, data stwierdzenia wady, data zgłoszenia reklamacji – dlaczego są ważne?
(Lekcja 3)

checkmarkRedKupującym konsument, przedsiębiorca, czy inny podmiot? (Lekcja 4)

checkmarkRedCzy kupujący musi okazać paragon lub fakturę, aby mógł zgłosić reklamację? (Lekcja 5)

checkmarkRed Jakie znaczenie ma okoliczność, że rzecz była już wymieniana lub naprawiana? (Lekcja 6)

 checkmarkRedJaka jest relacja pomiędzy żądaniami z gwarancji i rękojmi? (Lekcja 7)

 checkmarkRedW jakim terminie powinna być rozpoznana reklamacja? (Lekcja 8)

 checkmarkRedCo zrobić z nieodebraną rzeczą po rozpoznaniu zgłoszenia reklamacyjnego? (Lekcja 9)

   

_0020_arrow4right REKLAMACJE PRZY SPRZEDAŻY W PIĘCIU KROKACH

Reklamacje przy sprzedaży w pięciu krokach to e-book opisujący kompleksowy system rozpoznawania reklamacji oparty na autorskiej koncepcji pięciu kroków:

KROK 1 Czynności wstępne  krok1-czynności-wstępne-ico
KROK 2 Sprawdzenie dochowania terminów  krok2-termin-ico
KROK 3 Badanie wady rzeczy  krok3-badanie-wady-ico
KROK 4 Rozpoznanie żądań  krok4-rozpoznanie-żądań-ico
KROK 5 Zakończenie reklamacji  krok5-zakończenie-reklamacji-ico

 

Pobierz bezpłatny moduł

 

Co wchodzi w skład płatnego modułu?
_0006_underline3

 

_0020_arrow4right  KARTA ROZPOZNAWANIA REKLAMACJI

Karta rozpoznawania reklamacji to serce produktu. Na karcie rozpisano i zautomatyzowano cały proces reklamacyjny. Karta zawiera podpowiedzi i odesłania do właściwych wzorów pism. Pozwala bez znajomości przepisów rozpoznać reklamację z wykorzystaniem maksymalnej ochrony przedsiębiorcy zagwarantowanej przepisami kodeksu cywilnego. Przygotowana w formacie PDF z aktywnymi polami wpisu może być wypełniana zarówno na komputerze, jak i ręcznie.

 

_0020_arrow4right  WZORY PISM

Wzory pism łącznie z kartą rozpoznawania reklamacji zapewniają kompleksową obsługę procesu reklamacyjnego. Podobnie jak karta rozpoznawania reklamacji, zostały przygotowane w formacie PDF z aktywnymi polami wpisu. Treść pism została tak zaprojektowana, aby:

BulletRed   zapewnić maksymalną ochronę przedsiębiorcy,

BulletRed   zachować dobre relacje sprzedawcy z kupujacymi,

BulletRed  ograniczyć czas rozpoznawania reklamacji do minimum.

 

_0020_arrow4right INSTRUKCJA DO KARTY ROZPOZNAWANIA REKLAMACJI

To w 100% praktyczny przewodnik po procesie rozpoznawania reklamacji.


Ale to nie wszystko…

 

Bonus1

_0020_arrow4right MATERIAŁY VIDEO – praktyczne przykłady rozpoznania reklamacji w reżimie gwarancji i rękojmi

Prawo reklamacji - zrzut

ArrowRed Przykład 1 – Reklamacja w reżimie gwarancji, kupujący konsumentem, sprzedawca nie jest gwarantem, przekazanie zgłoszenia reklamacyjnego gwarantowi.

ArrowRed Przykład 2 – Reklamacja w reżimie gwarancji, kupujący przedsiębiorcą, sprzedawca jest jednocześnie gwarantem, żądanie usunięcia wady, decyzja wymiana rzeczy na nową.

ArrowRed Przykład 3 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący konsumentem, odmowa uwzględnienia reklamacji z uwagi na nieuzupełnienie istotnych braków.

ArrowRed Przykład 4 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący przedsiębiorcą, odmowa uwzględnienia reklamacji z uwagi na nie zachowanie terminów.

ArrowRed Przykład 5 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący konsumentem, odmowa uwzględnienia reklamacji z uwagi na nie istnienie wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, nie odebranie rzeczy przez kupującego.

ArrowRed Przykład 6 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący przedsiębiorcą, żądanie usunięcia wady, uwzględnienie żądania.

ArrowRed Przykład 7 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący konsumentem, żądanie wymiany rzeczy na nową, decyzja usunięcie wady.

ArrowRed Przykład 8 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący konsumentem, oświadczenie o obniżeniu ceny, decyzja usunięcie wady, nie odebranie rzeczy przez kupującego.

ArrowRed Przykład 9 – Reklamacja w reżimie rękojmi, kupujący przedsiębiorcą, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dodatkowe żądanie odszkodowawcze, decyzja uwzględnienie żądania głównego, nie uwzględnienie żądania dodatkowego, zwrot kosztów postępowania reklamacyjnego.

 

Bonus2

_0020_arrow4right REKLAMACJE W PIGUŁCE – problematyka prawna reklamacji

Na 70 stronach opracowania omawiamy wszystkie istotne zagadnienia związane z prawem reklamacji przy sprzedaży.

Spis treści:

1. Podstawy prawne reklamacji
1.1. Przepisy przejściowe - jakie przepisy stosować do rzeczy kupionych przed zmianą regulacji prawnych
1.2. Reklamacje z udziałem podmiotów zagranicznych
2. Dwa reżimy reklamacji
2.1. Rękojmia a gwarancja – podstawowe różnice
2.2. Zbieg roszczeń z gwarancji i rękojmi
3. Podmioty postępowania reklamacyjnego
3.1. Rodzaje obrotu ze względu na charakter stron umowy
3.2. Charakterystyka podmiotów postępowania reklamacyjnego
3.2.1. Sprzedawca
3.2.2. Kupujący
3.2.3. Konsument
3.2.4. Przedsiębiorca
3.2.5. Inny podmiot
3.2.6. Gwarant
3.2.7. Uprawniony z gwarancji
4. Reklamacja w reżimie gwarancji
4.1. Oświadczenie gwarancyjne
4.1.1. Sposób złożenia oświadczenia gwarancyjnego
4.1.2.  Forma złożenia oświadczenia gwarancyjnego
4.1.3. Treść oświadczenia gwarancyjnego
4.1.4. Dokument gwarancyjny
4.2. Zakres odpowiedzialności gwaranta
4.3. Uprawnienia w reżimie gwarancji
4.4. Istotne terminy
4.5. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych
4.5.1. Określenie roszczeń
4.5.2. Dostarczenie rzeczy i koszty wykonania
4.6. Rola sprzedawcy w realizacji uprawnień z gwarancji
4.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza gwaranta
5. Reklamacja w reżimie rękojmi
5.1. Za co odpowiada sprzedawca, czyli pojęcie niezgodności rzeczy z umową
5.1.1. Wada fizyczna rzeczy
5.1.2. Wada prawna
5.2. Specyficzne rodzaje rzeczy i szczególne rodzaje sprzedaży a rękojmia
5.2.1. Specyficzne rodzaje rzeczy
5.2.2.  Szczególne rodzaje sprzedaży
5.3. Przesłanki powstania odpowiedzialoności za wady rzeczy sprzedanej
5.4. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy mimo  istnienia wady
5.4.1. Wiedza kupującego o wadzie
5.4.2. Wyłączenie odpowiedzialności za publiczne zapewnienia
5.5. Istotne terminy
5.6. Uprawnienia kupującego z tytułu wady fizycznej rzeczy
5.6.1. Uprawnienia podstawowe
5.6.2.  Uprawnienia odszkodowawcze
5.7. Obowiązki stron w toku wykonywania reklamacji. Koszty postępowania
5.8. Modyfikacja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi
5.8.1. Zakres modyfikacji
5.8.2. Forma modyfikacji odpowiedzialności
5.8.3.  Podstępne zatajenie wady
5.9. Skutki wykonania świadczeń z rękojmi dla sprzedawcy – roszczenia sprzedawcy do poprzedników
5.9.1. Odpowiedzialność zwrotna
5.9.2. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych

 

Bonus3

_0020_arrow4right KONSULTACJE Z AUTORAMI

Po zakupie produktu Reklamacje przy sprzedaży 1.0. otrzymujesz dodatkowo 1 godzinę konsultacji z autorami – adw. Tomaszem Kucharski lub r. pr. Olgą Raganowicz-Grzelczyk dotyczącą rozpoznawania reklamacji w pięciu krokach. Konsultacje mogą odbyć się elektronicznie, telefonicznie lub osobiście w Zielonej Górze.

 

Gwarancja satysfakcji2

podpisy TKpodpis Olga

Złóż zamówienie teraz

O autorach

Tomasz Kucharski – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. W sferze jego zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim prawo cywilne. Pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy dostarczając praktycznych narzędzi. Prowadzi kancelarię adwokacką w Zielonej Górze. Współautor bloga praworeklamacji.pl

Olga Raganowicz-Grzelczyk – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców prawnych w Zielonej Górze. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego i prawa pracy. Prowadzi kancelarię radcy prawnego w Zielonej Górze. Współautor bloga praworeklamacji.pl