Reklamacje w reżimie rękojmi: termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu ceny