Sposób złożenia oświadczenia gwarancyjnego

Sposób złożenia oświadczenia gwarancyjnego

Sposób złożenia oświadczenia gwarancyjnego nie został ustawowo określony. Oświadczenie gwarancyjne może zatem być złożone w jakikowiek sposób, który pozwala na przyjęcie, iż dany podmiot składa oświadczenie o udzielaniu kupującym na daną rzecz ochrony w ramach gwarancji i jednocześnie taki, który pozwoli na jego dotarcie do adresatów, aby mogli się z nim zapoznać.

Spośród sposobów udzielenia gwarancji podkreślić trzeba wyraźnie wyartykułowaną w przepisach możliwość złożenia oświadczenia gwarancyjnego w reklamie.

Jeśli chodzi o ten sposób udzielenia gwarancji należy wskazać, że brak jest przepisów, które pozwalałyby na sprecyzowanie, jaką treść musi mieć reklama, aby można było uznać, iż złożone zostało oświadczenie gwarancyjne.

W doktrynie i orzecznictwie podtrzymywany jest pogląd, że gwarancja może być udzielona w fakturze.