Zbieg roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi nie oznacza wymieszania reżimów

Zbieg roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi nie oznacza wymieszania reżimów

Możliwość wyboru reżimu i ich współistnienie nie oznacza, że kupujący może w przypadku reklamowania rzeczy z powodu danej wady wybierać tego, co w danym reżimie jest dla niego najkorzystniejsze i łączyć roszczeń. Nie jest dopuszczalne formułowanie roszczeń „hybrydowych”.